Ремар България

Защо РЕМАР е в България?

В последните години рязко се е увеличил броят на млади хора от България, които имат проблем, свързан със зависимост към наркотични вещества и търсещи помощ в центровете на РЕМАР извън България. Поради това решихме да открием наш център за рехабилитация в България. Целта е да можем да осъществим пряк контакт с млади хора със зависимост и  да помогнем за по-успешното решаване на този голям проблем, който притиска България. През 2009 г. е открита първата къща за рехабилитация на РЕМАР в София. Понастоящем тук намират на лечение момчета и момичета, както от България, така и от други държави извън страната.

Как можем да помогнем на РЕМАР в България?

Тъй като”Ремар”е неправителствена организация, тя не получава нито финансова, нито каквато и да било друга помощ от
държавни органи и институции. Ремар е независима организация, която оцелява благодарение на работата на хората, които са под нашата опека ( пренасяне на мебели и покъщнина , почистване , озеленяване и друг физически труд ) и благодарение помоща на частни фирми и физически лица.