Кои сме ние

Тази Църква беше основана, за да даде отговор на големия брой хора, които като последица от дейностите на Фондация РЕМАР са отдали живота си на Христос.

Винаги сме считали, че цялостната зрелост на хората се постига само ако цялото същество, душа и дух са в състояние на хармонично равновесие, което не се постига ако se занемарява някой от аспектите на личносттаСледователно, грижата за духовните аспекти в живота на хората е била и е от първостепенно значение за цялостното развитие на всяко човешко същество.

Църквата Тялото на Христос е вписана в Регистъра на Религиозните организации при Министерство на Правосъдието, под номер 017937 и е член на Федерацията на Евангелистките религиозни организации в Испаниякъдето е призната като Деноминационно семейство.

Простира се в 40 испански провинции, където има разкрити 68 конгрегации и освен това, мисионерското й дело обхващав повече от 7страни на петте континентакъдето се събираме главно, за да се молим и да изучаваме заедноБожието СловоСъщо така почитаме Бога и поощряваме приобщаването и братството между хората, които се събирамекакто и един друг дълъг списък с дейности, при които участието на всички е много важно.

Нашата декларация

Нашата декларация за вярата се вписва в християнските евангелистки вероизповедания.

През периода от време, когато Църквата Тялото на Христос развива дейността си, приемането й беше зрелищноброят на хората, които са се присъединили към нея надхвърля с много числото 50.000, в целия святС Божията помощ се надяваме да увеличим както броят и качеството на хората, така и на дейностите, за да допринесем Небесното царствона земята да се установи по начин, който да е все по-осезаем и да постигнем целите, за които беше основана.

Основната цел на тази Църква е да признаваме Бог и да му служим между хоратакато спазваме предписанията и насоките, съдържащи се в Светите ПисанияКато се съобщават, но без да се ограничават, се заявяват следните цели:

Основна цел

Основната цел на тази Църква е да признаваме Бог и да му служим между хоратакато спазваме предписанията и насоките, съдържащи се в Светите ПисанияКато се съобщават, но без да се ограничават, се заявяват следните цели:

  • Да почитаме и да се прекланяме пред Бог и дапроповядваме Неговото слово в публично вероизповедания.
  • Да разпространяваме Евангелието на Иисус Христос, като използваме всички средства за комуникация, които са достъпни за Църквата.
  • ​Да подпомагаме членовете на Църквата за цялостното им духовно и човешко развитие.
  • Да обучаваме и да преподаваме познанието заСветите писания и религиозните вярвания, провъзгласявани от тази Църква на всички хора, които доброволно желаят да получат такова обучение
  • ​Да помагаме на което и да е човешко същество, което желае това, в отговор на християнското задължение, като правим усилия за цялостното развитие на неговаталичност, подпомагайки неговите физически, материални идуховни нужди, в рамките на възможностите и средствата, с които разполага Църква.
  • ​Да основаваме нови Църкви и институциивдъхновени от християнството.
  • Да подготвяме и да назначаваме Служители на Вероизповеданието на Организацията.
  • ​Да даваме подтик на братската комуникация, съюза исътрудничеството в областта на християнския завет с евангелистките Църкви и институции, които проповядват същата вяра и преследват същите цели като изложените в този Устав.

Свържете се с нас,ние желаем да Ви помогнем.

Присъединете се към терапията 

КОНТАКТИ
demo-attachment-1864-Group-596