Фондация „Ремар България“

Можете да допринесете за промяната на живота на един човек, дарявяйки под формата на вещ или символична сума.
Райфайзен Банк
IBAN : BG63RZBB91551004266710
BIC: RZBBBGSF

Пощенска Банка
IBAN : BG93BPBI88981031826801
BIC: BPBIGSF

Дарение за Ремар България

лв.
Информация

Сума за дарение: 100,00 лв.