Skip to content Skip to footer

Рехабилитация & Ресоциализация

Рехабилитация

Когато веднъж се премине през фазата на детоксикация, може да се започне с решаването на действителните проблеми на лицето. Могат да се прилагат по-различни алтернативи за решаването на тези проблеми. Логично е да се предположи, че ако на зависимото лице не се предложи нов начин по който да бъде решен проблема, същият ще посегне към вече научения начин за решаването му. В този случай се сблъскваме с многократно лечение или с едно становище на зависимо лице, което до своята смърт не се опитва да промени нищо. Опитваме се да формираме лица с морални и социални и етични основи, които могат да активират способностите в това лице да се противопостави зряло и сериозно срещу житейските ситуации. В случая е без значение дали са положителни или отрицателни, не позволявайки да го ръководят чувствата. За тези лица се реализират дейности с различни аспекти – физически, психически или духовни. 

ремар-българия2-scaled (1)

Ресоциализация

След веднъж усвоени определени нива на зрялост от предходните фази, лицата преминават към пребиваване в градска среда за да започнат процеса на ресоциализация. Тази фаза представлява най-критичния период, когато се тестват усвоените качества от предходните фази. В този период излиза на повърхността дали лицето наистина е направило голяма промяна на характера си, която дава възможност същото да премине критични ситуации, които някога са били непреодолими.