Skip to content Skip to footer

Рехабилитация

Лечение на зависимости и рехабилитация на зависими лица

Познаваме твоя проблем и желаем да ти помогнем

Зависимостта е заболяване с хронично-рецидивиращ характер на протичане, което предизвиква трайни промени в мозъчната биохимия. Това означава, че излекуването може да
се случи без, с един или с няколко рецидива (връщане към употребата). Много е важно на зависимите да се гледа като на хора, които имат нужда от помощ и лечение.

Зависимото лице е наясно, че употребата на наркотици или други навици (хазарт и т.н.) има разрушителен ефект с големи социални, психологически и физически последици. Въпреки това зависимото лице продължава с чести повторения.

Лечението на зависимости и рехабилитация в Ремар, се основава на холистичен подход.
Основава се до доближава до личността, спазвайки неприкосновеността и индивидуалността
като физическо, духовно и душевно състояние.
Програмата има библийска основа и християнски принципи.
Рехабилитациона програма е разделена на две фази:
1 фаза –  детоксикация и адаптиране
2 фаза – рехабилитация и ресоциализация

Движени с любовта на Бога за всички изгубени и болени, ние , ръководителите и отговорници
в нашите къщи доброволно и безвъзмездно участваме в това дело. Програмата за лечение на
наркомания, рехабилитация и социална реинтеграция в центъра Ремар е напълно безплатна,
както за потребителите, така и за членовете на техните семейства (майки, които идват с деца и
т.н.)

Испания (повече от 50 къщи) Италия (10 къщи)
Германия, Австрия и Швейцария (9 къщи)
Сърбия, Хърватия и Румъния (8 къщи)
За да отидете от България в наши центрове в чужбина, трябва да се обадите на нашите
телефони.