Рехабилитация &
Ресоциализация
Рехабилитация &
Ресоциализация
Рехабилитация &
Ресоциализация
Предишна
Следваща

Рехабилитация

Когато веднъж се премине през фазата на детоксикация, може да се започне с решаването на действителните проблеми на лицето. Могат да се прилагат по-различни алтернативи за решаването на тези проблеми. Логично е да се предположи, че ако на зависимото лице не се предложи нов начин по който да бъде решен проблема, същият ще посегне към вече научения начин за решаването му. В този случай се сблъскваме с многократно лечение или с едно становище на зависимо лице, което до своята смърт не се опитва да промени нищо. Опитваме се да формираме лица с морални и социални и етични основи, които могат да активират способностите в това лице да се противопостави зряло и сериозно срещу житейските ситуации. В случая е без значение дали са положителни или отрицателни, не позволявайки да го ръководят чувствата. За тези лица се реализират дейности с различни аспекти – физически, психически или духовни. 

 
kushta 2

Какво изискваме от Вас?

Нашето изискване е лицето да поеме отговорността за собствения си живот. Той е длъжен да носи отговорност за длъжността, която изпълнява, реализирайки всекидневни дейности, чрез които постепенно получава по-голяма отговорност. Грижата за спазването на реда в Центъра е важна част от нашата дейност.

Знаем, че това не е присъщо на зависимите лица и се стремим към това лицето да бъде организирано и да възстанови своите лични качества. Необходимо е да бъде вдъхнато доверие и желание на такива лица, което е трудно, имайки предвид, че са отхвърлени. Егоизма, който обкръжава зависимото лице създава от него и социално зависимо лице. Поради това модела, който представяме като основа на нашата работа се базира върху безкористна грижа и истинско приятелство. Когато едно лице започва да разбира, че основите върху които е построен неговия живот са поставени накриво и след като срещне хора, чийто живот е подреден, може би и той сам става мотивиран за тази промяна. За да се постигне подобна цел се осъществяват определени дейности, които могат да се класифицират със следната последователност:

  • Време, използвано за физически труд: Дейността, която се извършва по установеното работно време, започва с обичайни битови дейности и такива, които развиват способностите на всяко лице.
  • Време, използвано за етична работа: Специални усилия полагаме за създаване на новите навици, чрез които развиваме общуването и взаимоотношенията, отделяйки специално внимание на определени ситуации. Също така се органзират събрания на общността във връзка със съвместното съжителството, където се предоставя възможност за участие на всеки един, отчитайки мнението и на други членове на общността. Това са важни характеристики на събирането.
Ресоциализация

След веднъж усвоени определени нива на зрялост от предходните фази, лицата преминават към пребиваване в градска среда за да започнат процеса на ресоциализация. Тази фаза представлява най-критичния период, когато се тестват усвоените качества от предходните фази. В този период излиза на повърхността дали лицето наистина е направило голяма промяна на характера си, която дава възможност същото да премине критични ситуации, които някога са били непреодолими.

Rehabilitaciq-i-resocializaciq

Напредък

Напредъка във фазата на ресоциализация се състои в ангажиране в една работна дейност и с определено обкръжение, което е частично контролирано от страна на отговорно лице на центъра. Това помага на лицата, които се намират в тази фаза да се подготвят за по-нататъшното нормално развитие в обществото. Тези лица разчитат на нас, но също така и на фирмите, които ни предоставят работата на лицата. Работата е съобразена с техните трудови способности за да имат възможност да влезнат в постоянни трудови правоотношения и с това да бъде приключена тяхната програма. Адекватната реакция в нормални житейски ситуации, като видим резултат от естествената последователност на зрелостта представлява момента на пълна реинтеграция на лицето. В този случай поддръжката на нашата оргагизация не е необходима. Важно е да се подчертае, че цялата програма е доброволна, с възможност за преустановяване по което и да било време, въпреки, че се препоръчва програмата да бъде доведена до край. От опита, който имаме препоръчителният срок за пълната реинтеграция ( рехабилитация и ресоциализация ) на лицето е минимално 2 години.

Свържете се с нас,ние желаем да Ви помогнем.

Свържете се с нас!

КОНТАКТИ
demo-attachment-1864-Group-596