Skip to content Skip to footer

За нас

Нашата история

През 1982 г. е родено това движение от любов към изгубените и подценени в обществото. Желанието е да се възобнови техния живот, както във физически, така и в духовен план. През тези 35 години откакто съществува организация РЕМАР, работихме с желание, радост, любов и с вяра в Бога. За нас е привилегия да приемем безплатно и без какъвто и да е комерсиален интерес хиляди нуждаещи се лица. Повечето от тях вече са рехабилитирани и върнати към своите семейства и интегрирани в обществото. Също така голям брой от тези лица са взели лично решение и са се присъедини към нашата организация както доброволци. С големи саможертви, но с любов в сърцата, те помагат на болни и застрашени хора. Те са преминали през трансформацията от маргинализирани хора, отхвърлени от обществото към хора полезни, значими и с нова ценностна система. Стотици доброволци са включени в мисионерска работа по нашите проекти в страните по целия свят.

Понастоящем в РЕМАР живеят и работят над 25000 лица, произхождащи от застрашени социални слоеве и маргинални групи ( зависими лица от наркотици и алкохол, затворници, изоставени деца, бездомни, самотни майки, депресирани и болни хора ). Последните няколко години съществува специална програма за защита и грижа на лица, заболели от СПИН.

Фондация РЕМАР е отворил врати в 72 страни по света. В центровете се намират на рехабилитация около 9000 зависими лица, а около 3000 деца живеят в нашите приемни къщи, където получават необходимите дневни дажби храна, училищно образувание и възпитание. Фондацията редовно организира кампании за презентиране на своята дейност по отношение оказваната помощ на маргинализираните групи от хора.

През 2009 година е открита първата къща за рехабилитация и ресоциализация на РЕМАР в България ( София ).

Icon

Защо Ремар е в България?

В последните години рязко се е увеличил броят на млади хора от България, които имат проблем, свързан със зависимост към наркотични вещества и търсещи помощ в центровете на РЕМАР извън България. Поради това решихме да открием наш център за рехабилитация в България. Целта е да можем да осъществим пряк контакт с млади хора със зависимост и  да помогнем за по-успешното решаване на този голям проблем, който притиска България. През 2009 г. е открита първата къща за рехабилитация на РЕМАР в София. Понастоящем тук намират на лечение момчета и момичета, както от България, така и от други държави извън страната.

Icon

Как можем да помогнем на РЕМАР в България?

Тъй като”Ремар”е неправителствена организация, тя не получава нито финансова, нито каквато и да било друга помощ от държавни органи и институции. Ремар е независима организация, която оцелява благодарение на работата на хората, които са под нашата опека ( пренасяне на мебели и покъщнина , почистване , озеленяване и друг физически труд ) и благодарение помоща на частни фирми и физически лица.

Галерия