Skip to content Skip to footer

Детоксикация

Първа фаза- Детоксикация

Първата фаза на детоксикацията  протича относително бързо и трае около 15 дни. Тази фаза се преминава обикновено в специално създадени за тази цел места, осигуряващи спокойствие и защитеност. Това от  своя страна благоприятства за намаляване на напрежението, проявяващо се при преодоляване на абстинентната криза. Когато дадено лице влезе в програмата на центъра, не получава каквито и да било лекарства и препарати, а само чай, храна, разходки и други. Любовта към ближния, приятелството и съчуствието много пъти дават по-добри резултати, от която и да е друга терапия. През времето на детоксикация лицето е с денонощен придружител 24 часа на ден. Дейностите, които му се възлагат в центъра през този период са в съответствие с неговото физическо състояние. През този период на лицето се ограничават контактите с близки и роднини. Информация за състоянието му същите получават по телефона от отговорниците на центъра. 

Remar-S.O.S.-Помощ-на-бежанци-от-Сирия-в-Сърбия-6

Втора фаза - Рехавилитация и Ресоциализация

Когато веднъж се премине през фазата на детоксикация, може да се започне с решаването на действителните проблеми на лицето. Тогава се преминава и към втора фаза.

Споделено от опит​